Miss Orient 2008 - Michaela Pličková Miss Orient 2009 - Silvie Borovská Miss Orient 2010 - Milena Vyparinová Miss Orient 2011 - Barbara Gorroňová
Miss Orient


O soutěži
Semifinále 2008
MISS ORIENT SYMPATIE
Ivana Michaudová
(nar. 1944)
Soutěž amatérských orientálních tanečnic byla poprvé vyhlášena v roce 2005 s tím, že si klade za cíl ukazovat ženu v její přirozené kráse, podtržené orientálním tancem.

V naší soutěži nerozhoduje věk, ani míry a váhy. Rozhodující je přirozená ženská krása, osobní charisma, schopnost zaujmout diváky v sále a radost vyjádřená tancem.

Řada amatérských tanečnic, které soutěží prošly si nejen vyzkoušela atmosféru velké soutěže, ale zejména se měla příležitost setkat s řadou vynikajících tanečníků a některým úspěšné absolvování nastartovalo taneční kariéru, či umožnilo předávat svoje zkušenosti z pozice lektora.Mirka Gebouská
MISS ORIENT 2005
hlavní lektorka Centra Tance
Plzeň (2008 – 2010)


Jarka Končulová
finalistka MISS ORIENT 2007
lektorka CT Ostrava


Michaela Pličková
MISS ORIENT 2008
lektorka Centra Tance BrnoKritéria hodnocení

- taneční umění - technické zvládnutí tanečních prvků, choreografie, rytmus
- osobní charisma a schopnost zaujmout diváky
- půvab, ladnost, osobitost projevu

Míry, váha ani věk nerozhodují!!!

PODMÍNKY ÚČASTI V 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE MISS ORIENT


 1. Zúčastnit se může každá žena či dívka, která v roce 2011 dosáhne věku 17 let (rodinný stav nerozhoduje). Účastnice, která nedosáhla v den podpisu přihlášky hranice 18 let, vytiskne přihlášku, doplní o podpis zákonného zástupce a odešle poštou na adresu pořadatele.
 2. Řádně a pravdivě vyplněná elektronická přihláška, odeslaná nejpozději dle instrukcí pořadatele.
 3. Zaplacení startovného ve výši Kč 300,- v hotovosti na kterékoli recepci Centra Tance, nebo převodem na účet vyhlašovatele č. 882529001/ 5500, jako variabilní symbol uveďte své mobilní telefonní číslo, jako specifický symbol prosím vepište č. 110 (platba musí být připsána nejpozději do týdne od podání přihlášky, jinak nebude přihláška do soutěže zařazena).
 4. Nedílnou součástí přihlášky je video záznam umístěný na serveru YouTube.com:
  1. Soutěžní vystoupení musí být v klasickém egyptském stylu Raks Sharqi
  2. Soutěžní příspěvky mohou být nesestříhané i sestříhané. Prioritou v hodnocení je taneční umění, nikoliv zpracování záznamu. Nesestříhané záznamy tímto mají šanci být úspěšnější u odborné poroty.
  3. V soutěžních příspěvcích nesmějí být použity zvukové, vizuální nebo jakékoliv jiné efekty, které ovlivní celkový dojem tanečního vystoupení.
  4. Dekorace interiéru v celkovém hodnocení nerozhoduje.
  5. Soutěžní vystoupení, které přesáhne 4 minuty, nemusí být zařazeno do soutěže
 5. Přihlášením do soutěže a vyplněním elektronické přihlášky, poskytují soutěžící právo pořadateli zveřejnit soutěžní videozáznam a poskytují pořadateli souhlas s využitím záznamu za účelem propagace samotné soutěže MISS ORIENT.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit video záznamy, které jsou urážlivé, obscénní či jinak porušují dobré mravy a nebo jsou zpracované tak, že neumožňují odborné vyhodnocení (příliš nízká kvalita videa apod.).
 7. Každý záznam, který bude splňovat podmínky soutěže, bude zveřejněn ve zvláštní sekci webových stránek soutěže MISS ORIENT.
 8. Odborná porota bude vyhlašovat maximálně 30 nejlepších video záznamů = 30 semifinalistek. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 9. Dvě soutěžící, které získají největší počet hlasů od návštěvníků webu soutěže MISS ORIENT, budou také zažazeny do semifinále.
 10. Počet soutěžících v základních kolech - videosoutěži - není omezen.

PRAVIDLA 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE


 1. Soutěž je vyhlašovaná pro tanečnice orientálního tance za účelem propagace orientálního tance a hledání nových talentů. Vyhlašovatelem soutěže je ALLSTAR GROUP s.r.o., Novákových 1954/20a, 180 00, Praha 8, uměleckým garantem je Centrum Tance.
 2. Zúčastnit se mohou pokročilé tanečnice z České republiky i Slovenské republiky. Doporučená doba zkušenosti s orientálním tancem je 12 měsíců (není však podmínkou).
 3. Soutěže se nemohou účastnit lektorky Centra Tance, členky organizačního týmu, vítězky předchozích ročníků soutěže a profesionální tanečnice. Za profesionální tanečnici je pro účely této soutěže považována taková tanečnice, která orientální tanec vyučuje za úplatu, a to více než 5 hodin měsíčně. Ve sporných či nejasných případech rozhodne o zařazení či nezařazení tanečnice do soutěže organizátor.
 4. Soutěž je vícekolová, přičemž o přesném počtu kol rozhoduje vyhlašovatel na základě počtu přihlášených soutěžících. Kola (soutěžní přehlídky) budou organizována tak, aby vyřazovacím způsobem bylo vybráno do finále 10 tanečnic a 3 náhradnice.
 5. Vyhlašovatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže diskvalifikovat účastnici, která nesplňuje podmínky soutěže, či svým chováním nebo jednáním poškozuje dobré jméno soutěže nebo vyhlašovatele.
 6. O přesných místech konání jednotlivých kol budou soutěžící seznamovány prostřednictvím webových stránek na adrese www.missorient.cz, případně e-mailem nebo dopisem na adresu uvedenou v přihlášce.
 7. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže učinit změny v pravidlech soutěže, časových harmonogramech jednotlivých kol či soutěž zrušit.
 8. V soutěži jsou posuzovány taneční dovednosti, schopnost zaujmout diváka, celkový projev, a to porotami složenými z odborníků i laiků. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
 9. Podmínkou vstupu do finále je úspěšné absolvování všech postupových kol, včetně semifinálového a podepsaná smlouva o 13měsíční výhradní marketingové spolupráci při propagaci soutěže MISS ORIENT. Po tuto dobu nebude soutěžící bez písemného souhlasu organizátora svoje jméno spojovat s jinou organizací vyučující a propagující orientální tanec. Rozsah spolupráce a přesné určení marketingových aktivit je projednáván s každou soutěžící individuálně.
 10. Veškeré náklady spojené s účasti v soutěži (cestovné, strava atp.) jsou plně v režii soutěžících.
 11. Soutěžícím nevzniká právní nárok na ceny a dary. Vyhlašovatel se však zavazuje, že předá veškeré ceny a dary, které sponzoři či partneři do soutěže poskytnou.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY

(V soutěži není povoleno tančit s pomůckami, pouze je povolen krátký úvod se závojem při raks sharqi a tento zákaz neplatí pro finálovou disciplínu „folklorní tance“)


ZÁKLADNÍ KOLA (VIDEOPŘEHLÍDKA)

 • Volný tanec - styl raks sharqi (max. 4 min).
 • Soutěžící vytvoří a nahraje na YouTube.com své soutěžní video.
 • Soutěžící vyplní a odešle přihlášku.
 • Porota vybere 30 soutěžících.
 • Návštěvníci stránek soutěže vyberou 2 soutěžící.


SEMIFINÁLE

Volný tanec - styl raks sharqi (max. 3 min)
 • Hudba - 3 skladby - budou účastnicím známy předem - zveřejněním na internetu
 • Každá soutěžící si z těchto 3 skladeb před zahájením semifinále vylosuje tu, na kterou bude tančit
 • Tančí se ve skupinách po 3 tanečnicích
 • Hodnotí se technika a celkový dojem
Rozhovor


FINÁLE

Společná choreografie
 • Finalistky se představí společnou skladbou, kterou zatančí v choreografii úřadující MISS ORIENT a ve které se v krátkých sólech představí divákům večera.
Volný tanec - styl raks sharqi (max. 3 min)
 • Hudba - skladba dle vlastního výběru - výběr je schvalován pořadatelem
 • Tančí se solo
 • Hodnotí se technika, choreografie a celkový dojem
Folklorní tanec – styl: např. Saidi, Iskandarani, Ghawazy, Nubian, Andalusi/mwashah, Tanoura, Zar, Fallahi, Hagalla, Shabi (max. 3 min)
 • Hudba - skladba dle vlastního výběru - výběr je schvalován pořadatelem
 • Tančí se solo
 • Jsou povoleny pomůcky
 • Hodnotí se technika, choreografie a celkový dojem


PŘÍPRAVA – 7. ročník


PŘÍPRAVA SEMIFINALISTEK (květen, červen) - NOVINKA

30. 4. 2011 budou vyhlášeny výsledky zákaldního kola a odbornou porotou vybraných maximálně 30 tanečnic + 2 tanečnice s největším počtem hlasů návštěvníků videopřehlídky bude pozváno na jarní část přípravy, kterou budou 2 – 4 speciální semináře pod vedením špičkových tanečníků.
 • 1 úvodní seminář bude věnován nácviku pohybu po jevišti a výrazu
 • 2–3 Master Classy budou taneční a bude možné si vybrat z několika termínů v Praze a Brně
Semináře jsou pro semifinalistky zdarma – úvodní seminář je povinný.

LETNÍ PŘÍPRAVA

Semináře pro finalistky a náhradnice jsou zpravidla zdarma, výjimkou jsou semináře se zahraničními hosty.

Praha - Let´s Dance Prague International Festival 2011 - 28.-30. 7. 2011
 • zvýhodněné semináře se zahraničními hosty
 • taneční semináře s tuzemskými lektory
 • focení propagačních fotografií s profesinálním fotografem
 • nácvik společné finálové choreografie
Brno - soustředění - 17.-18. 9. 2011 - předběžný termín
 • taneční semináře s tuzemskými lektory
 • seminář „jak připravit taneční choroegrafii“
 • nácvik společné finálové choreografie
Praha - soustředění - 15.-16. 10. 2011 - předběžný termín
 • taneční semináře s tuzemskými lektory
 • seminář se stylistkou a vizážistkou
 • nácvik společné finálové choreografie
 • individuální konzultace na téma líčení, barevná typologie - poradna pro volbu barvy a stylu tanečního kostýmu


PROPAGACE – 7. ročník


Veřejná vystoupení
 • Každá finalistka absolvuje v rámci letního programu - minimálně 1x měsíčně (červen - říjen) veřejné vystoupení v rámci propagace soutěže MISS ORIENT, případně v rámci charitativní akce
 • Finalistky vystoupí v rámci letního tanečního festivalu Let's Dance v Praze
Rozhovory pro média
 • Finalistka může být oslovena zástupci soutěže nebo médií, aby poskytla rozhovor. Postup řeší smlouva o Spolupráci se soutěží, kterou finalistky podepisují.
Fotografie
 • Finalistky nafotí v rámci letní přípravy sadu fotografií, které organizátor použije pro propagaci v médiích (internetové soutěže atp.). Postup řeší smlouva o Spolupráci se soutěží, kterou finalistky podepisují.POSTUPOVÝ KLÍČ – 7. ročník


Základní kolo – videopřehlídka
 • postupuje 32 tanečnic (30 tanečnic vybere odborná porota + 2 tanečnice s největším počtem hlasů návštěvníků videopřehlídky)
Semifinále
 • postupuje 10 tanečnic přímo + 2 náhradnice
 • vyhlašuje se titul:
  - MISS ORIENT SYMPATIE večera
Finále
 • vyhlašuje se titul:
  - MISS ORIENT 2011
  - 1. viceMISS ORIENT 2011
  - 2. viceMISS ORIENT 2011
  - MISS ORIENT Internet
  - MISS ORIENT SYMPATIE večera

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu postupujících 
©2007 Allstar Group s.r.o.

Partneři soutěže:
Odborný garant: